user_mobilelogo

In de Kolibrie zijn de Lucifers de oudsten op school. Zij zitten in het zesde leerjaar en vliegen op het einde van dit schooljaar onze schoolpoort uit om hun avontuur verder te zetten in het middelbaar. Tijdens hun laatste schooljaar hier op onze school dragen zij als oudsten ook de grootste verantwoordelijkheid. Zo tonen zij dagelijks aan de jongere kinderen op school het goede voorbeeld, dragen zij zorg voor de kleutertjes op de speelplaats en voeren zij zelf taakjes uit die het volledige team ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn;  kleuters begeleiden bij het eten, de keukenploeg helpen bij het opruimen van de refter, beginnende lezertjes ondersteunen door voor te lezen, enzovoort. 

Uiteraard hebben zij gedurende een schooldag in de klas ook vrijere momenten waarop zij hun eigen gekozen opdrachten uitvoeren. Hun resultaten tonen zij aan hun medeleerlingen tijdens de verschillende kringmomenten. Het evenwicht tussen inspanning en ontspanning zorgt ervoor dat het leuk vertoeven is bij de Lucifers. Altijd welkom om onze klas eens binnen te springen hoor!

Groetjes Bernd