user_mobilelogo

Aanwezigheid op school

De regelgeving voor het basisonderwijs is vanaf het schooljaar 2002-2003 gewijzigd. De volledige uitleg vindt u in het schoolreglement.

Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan. Elke afwezigheid wordt aan de ouders of de verantwoordelijke persoon gemeld, tenzij vooraf een schriftelijk bewijs werd binnengeleverd.
Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar school te brengen.

BELANGRIJK

Omdat we onze dag starten in onze ronde, komen we graag allemaal op tijd naar school.

Lager onderwijs

Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. 

WAARSCHUWING

Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.