user_mobilelogo

In het lager onderwijs hebben wij 3 klassen. In de voormiddag werken we in niveaugroepen voor rekenen en spelling, in de namiddag en op woensdagen werken we in onze klas! 

Wist je dat elke klas de naam draagt van een kolibriesoort?