Kerkstraat 14, 9140 Tielrode 03/771.39.31 directie@fsdekolibrie.be

Levensbeschouwing

Beste ouders,

Jullie kozen voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een goede keuze. Binnen het officiële onderwijs kan u kiezen in welke erkende levensbeschouwing uw kind twee lestijden per week les zal krijgen.

In Vlaanderen kunnen ouders kiezen tussen verscheidene levensbeschouwelijke vakken:

  • Islamitische godsdienst
  • Israëlitische godsdienst
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Orthodoxe godsdienst
  • Protestantse godsdienst
  • Rooms-Katholieke godsdienst

De keuzevakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer vertrekken vanuit de eigen levenservaring om zichzelf en de andere beter te begrijpen, te situeren, te aanvaarden, te dienen. Dit onderricht mondt uit in een levenshouding en een levensstijl. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en het samenleven en stelt een inzicht voor over mens en wereld. Speciaal daartoe opgeleide leerkrachten zullen uw kind(eren) twee uur per week les geven in de door u gekozen levensbeschouwing. Het volledige schooljaar zal uw kind de lessen volgen bij een bijzonder leermeester.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de brochure van de onderwijsinspectie.
Deze kan ook opgevraagd worden in de school.

Deze keuze kan enkel bepaald en aangepast worden bij het begin van het schooljaar (voor 8 september). Op dit moment worden de volgende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer verzorgd door de volgende leerkrachten:

  • Rooms-katholieke godsdienst: Werner Fannes
  • Islamitische godsdienst: 
  • Niet- confessionele zedenleer: Dorine Hereman
  • Protestantse godsdient: Bettina Van Hoornyck

Samen zeggen wij “Welkom”.