Kerkstraat 14, 9140 Tielrode 03/771.39.31 directie@fsdekolibrie.be

Ouderbijdrage

In de scholen van de Vlaamse Gemeenschap GO! wordt van de ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks.

Leerboeken, werkboeken, agenda, mappen, schaartjes, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood, gradenboog, tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. Hierna volgt een lijst van de ouderbijdragen die u tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden.

Categorie a

Schoolzwemmen: vanaf de eerste kleuterklas: gratis

 

Categorie b-Minder scherpe maximumfactuur

Openluchtklassen / GWP:
We gaan om de 2 jaar met de hele lagere school op GWP:
€ 445,00 maximum te betalen over de 6 jaren lager.

 

Categorie c - Scherpe maximumfactuur

Schoolreizen, leeruitstappen:
• Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,…
• In functie van thema WO: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, Gent
• Sportieve evenementen: vb. sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, schaatsen, Rollebolle,….
Maximum per schooljaar:
€ 45,00 voor de kleuters
€ 90,00 voor de lagere school