user_mobilelogo

De schoolraad is een adviesorgaan van onze school en wordt om de vier jaar herkozen. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en gecoöpteerde leden: vertegenwoordigers uit de ruime schoolomgeving (sociale, economische en  culturele milieus). 

De schoolraad is als volgt samengesteld: 

  • José De Puydt (voorzitter) 
  • Leen Raes 
  • Mieke Derynck 
  • Mahmut Oz 
  • Jan Van damme 
  • Liesbet Leyman
  • (nog te kiezen lid uit personeel De Ark) 
  • (nog te kiezen lid uit ouders) 

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.